Kako ubrzati kopiranje datoteka Brzo kopiranje datoteka

Kako ubrzati kopiranje datoteka | Brzo kopiranje datoteka

Postoji više načina korištenja Teracopy aplikacije.

Postoji više načina korištenja Teracopy aplikacije. Jedan način je da otvorimo sučelje Teracopy aplikacije (Start -> All programs -> Teracopy) i u prvi okvir za unos (eng. Drop files here) prebacimo datoteke koje želimo prenesti ili kopirati.

Zatim u drugom okviru za unos (eng. Select target folder) odaberemo odredišnu mapu i kliknemo na gumb kopiranje ili prebacivanje, ovisno o operaciji koju želimo učiniti.

Drugi način je da u Windows Exploreru desnom tipkom miša kliknete na mapu (eng. folder) koji želite premjestiti. Ova radnja će otvoriti Teracopy korisničko sučelje i prebaciti sve datoteke prvi okvir za prijenos.

Moguće da nećete vidjeti da su ove datoteke označene, ali Teracopy ih je sigurno označio u svojoj memoriji. Zatim morate odabrati odredišnu mapu i operaciju kopiranja ili prebacivanja kao i u prvom slučaju.

Treći način je da uključite integraciju aplikacije Teracopy u Windows korisničko sučelje. Jednom kad to napravite, Teracopy će zamijeniti dijaloški okvir za kopiranje podataka Windows Explorera. Dakle, umjesto otvaranja standardnog Windows Explorer dijaloškog okvira za prebacivanje podataka, sada će se automatski otvoriti Teracopy aplikacija i napraviti radnju premještanja ili kopiranja podataka.

Podatke možete kopirati i premještati kao što ste to činili do sada, ali sada ćete to činiti brže uz pomoć Teracopy aplikacije. Da biste uključili ovu opciju, trebate otvoriti aplikaciju Teracopy, zatim kliknite nagumb More – > Menu -> Preferences i stavite kvačicu na Use Teracopy as default copy handler i potvrdite sa Ok.

Nadamo se da će vam ova aplikacija za brzo kopiranje podataka uvelike pomoći i olakšati vaše kopiranje i premještanje podataka. Teracopy aplikaciju možete preuzeti na donjem linku.

Preuzimanje – Download

 

Teracopy karakteristike

Brzo kopiranje podataka -> Teracopy aplikacija koristi dinamički prilagodljive međuspremnike (eng. buffers) kako bi smanjila vrijeme traženja (eng. seek time). Koristi asinkrono kopiranje kako bi ubrzala prijenos datoteka između dva fizička tvrda diska.

Mogućnost pauziranja i nastavljanje prijenosa datoteka -> Pauzirajte proces kopiranja u bilo koje vrijeme i oslobodite resurse sustava. Kad ste gotovi sa zadacima, jednostavno nastavite dalje s jednim klikom.

Oporavak od greške -> U slučaju greške u kopiranju, Teracopy će sam pokušati nekoliko puta ponovno kopirati datoteku, a ukoliko ne uspije jednostavno će preskočiti datoteku i neće prekinuti cijeli prijenos.