Oštrenje alata | Kako ga pravilno naoštriti

Bridovi oštrica priručnog alata uvijek trebaju biti oštri i izbrušeni. Osim što je učinkovitiji, oštar alat puno je sigurniji jer tupi alat će se prije omaknuti nego zarezati u drvo. Zubi pile oštre se turpijom, a noževi, blanje i dlijeta masnim škriljevcem, dok se škare oštre malim brusnim kamenom za konkavne oštrice.

Blanje i tokarska dlijeta

Oštrite noževe blanja i tokarska dlijeta za drvorez masnim škriljevcem kao i druge vrste dlijeta. Provjerite kutove brida noža blanje kutomjerom ili upotrijebite vodilicu za brušenje. Vanjsku kosinu tesarskog dlijeta oštrite tako da je pomičete od jedne do druge strane na masnome škriljevcu. Izbrusite unutrašnju kosinu malim brusnim kamenom za konkavne oštrice.

Pile

Između dva otpadna komada drveta, namještena tako da im rubovi ne budu više od 5 mm ispod zubaca, pritegnite oštricu pile u škripac zupcima prema gore. Duga pila mora biti pritegnuta na oba kraja, kako bi se spriječilo izvijanje. Ako oštrite jako istrošenu pilu, gledajte duž razine zubaca ili na njih položite ravnalo kako biste provjerili jesu li svi iste duljine. Ako su nejednaki, plosnatom turpijom izbrusite pilu duž čitavoga lista kako biste ih poravnali. Ponovo naoštrite zupce trokutastom turpijom za pile. Za krupnozubu ručnu pilu najprije isturpijajte stražnji dio zubaca okrenutih od vas. Počnite od kraja koji se nalazi uz dršku pile pa ravnomjernim, laganim potezima, držeći turpiju pod pravim kutom u odnosu na list, turpijajte duž lista. Kad dođete do kraja, okrenite list pile u škripcu i naoštrite ostale zupce. Turpijajte pilu za prekrajanje, sitnozubu pilu od 50 cm ili pilu za obradu profila na sličan način kao krupnozubu ručnu pilu, ali turpiju namjestite pod kutom od 60 do 70 stupnjeva kako biste najprije naoštrili zupce koji su nagnuti od vas. Zatim okrenite list pile kako biste naoštrili ostale zube. Da bi zupci pile bili pravilno razmaknuti, upotrijebite alat za otvaranje pile. To je mali alat sličan kliještima, s glavom koja se podešava prema veličini zubaca.

Noževi

Mnogi skalpeli imaju jednokratne oštrice ili označene dijelove oštrice koji se otkinu kad otupe pa se izvlači nova oštrica. Da biste naoštrili skalpel s trajnom oštricom, kružnim pokretima izbrusite obje stranice oštrice noža na masnom škriljevcu. Nastavite oštriti sve dok oštrica ne bude čisto prerezala list papira koji držite za gornji rub. Na kraju, izbrusite oštricu na kožnome remenu posutu polir-masom. Učvrstite remen na jednome njegovome kraju i zategnite ga, zatim povucite skalpel niz remen tako da ušica oštrice bude okrenuta prema vama, a brid oštrice pritisnut uz remen. Okrenite oštricu na drugu stranu i povucite je uz remen natrag do vrha tako da ušica oštrice bude okrenuta od vas.

Svrdla

Kutovi na svrdlima su jako važni. Namjeravate li sami oštriti svrdla, upotrijebite oštrač koji odgovara vašoj električnoj bušilici i u priručniku proučite savjete za oštrenje svrdala. Većina dobrih trgovina alata pruža i usluge oštrenja svrdala.